!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Sophantering

 

Hushållssopor

Kärl för hushållssopor och matavfall finns till höger om huvudentrén.

Tidningsinsamling

Bakom huset utmed husväggen finns kärl för tidningar (ej kartong).

Källsortering

Soprum med kärl för källsortering av glas, kartong, metall, hårdplast, lampor, batterier, elektriska apparater samt grovsopor finns på bottenvåningen i anslutning till huvudentrén.

Här kan du läsa hur du källsorterar: http://www.sita.se/Hemma/sortera-ratt/

Tänk på att vika ihop kartonger och platta till förpackningar innan de läggs i kärlet. Vi betalar för volym - ju plattare kartonger desto billigare.

Grovsopskärlet är inte avsett för begagnade möbler, byggsopor eller andra skrymmande föremål. Om kärlet är fullt, eller om du vill slänga skrymmande föremål, får du själv åka till kommunens återvinningscentral.

Se till att hålla gången i källsorteringsrummet fri, placera inget vid väggen. Faran är annars att cyklar och barnvagnar skadas eller att sophämtarna väljer att inte tömma våra kärl pga dålig framkomlighet.

 

Alternativ:

Lämna grovavfall och farligt avfall på Solnaplan

På Solnaplan, Solna centrum, kan du lämna både grovavfall och farligt avfall, helgfria torsdagar kl 17:00-18:30. På plats och tar emot avfallet finns SITA:s kunniga personal. Avfallet kan också lämnas på Kvarnkullen ÅVC.

Det lämnar du

  • Grovavfall - sådant avfall som är för stort för att lägga i soppåsen och/eller icke brännbart.
  • Farligt avfall - el/elektronik och kemikalier.

 

Dokument

Detta är matavfall.docx 2014-01-20