!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Styrelsen & Valberedning

 

Föreningens styrelse arbetar med frågor som rör vår ekonomi, skötsel av fastigheten och andra gemensamma frågor.

En viktig fråga är det långsiktiga underhållet som syftar till att hålla fastigheten i bästa möjliga skick.

Styrelsemedlemmar för året 2018 - 2019 är Elisabeth Tollsten och Henrik Lindmark (ordinarie ledamöter), Kerstin Hagsgård (styrelseledamot och ordförande), Bo Larsson och Marcus Nordvall (suppleanter).

Kontakta styrelsen via e-post styrelsen@brfingenting11.se, går det till de tre ordinarie styrelseledamöterna. 

Valberedningen har som uppgift att föreslå nya styrelsekandidater på föreningsstämman när en styrelseledamot avgår.

Valberedning för året 2018-2019 är Gunay Cilingiroglu och Tawar Dabaghi.

Kontakta valberedningen via e-post på valberedning@brfingenting11.se.