!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Överlåtelse

 

Om du ska sälja din bostadsrätt ska styrelsen godkänna köparen, dvs den nya medlemmen. Enligt gällande lagstiftning ska styrelsen behandla medlemsansökan inom fyra veckor. Styrelsen behandlar dock ansökan så fort som möjligt.

Kopia på kreditupplysning ska bifogas medlemsansökan.

Enligt föreningens stadgar §5 st 4 kan överlåtelseavgift efter beslut av styrelsen, uttas med maximalt 3% på basbeloppet och beloppet är fn (2013) kr 1.335:- (3% x 44.500:-). Föreningen har också beslutat att säljaren skall aviseras.

Den nya medlemmen förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordnings- och trivselregler.