!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Allmän Information

Viktigt med rätt försäkring!

Om du inte har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg är det dags att skaffa en sådan. Du ansvarar bland annat själv för ytskikt inne i bostaden, till exempel tapeter, parkettgolv, golv, innerdörrar. Därför bör du ha en tilläggsförsäkring till din hemförsäkring, ett så kallat bostadsrättstillägg. Hos vissa bolag ingår en försäkring för bostadsrätt i hemförsäkringen.

 

Brandskydd
Ansvaret för brandskyddet i flerbostadshus är delat mellan bostadsrättsföreningens styrelse och lägenhetsinnehavarna.

Det är bostadsrättsföreningens styrelse som ska tillse att brandvarnare finns i lägenheten, men boendes ansvar att se till att det finns fungerande batterier i den.  För det fall du inte har någon brandvarnare ber vi dig kontakta styrelsen (styrelsen@brfingenting11.se) och vi ber dig kontrollera att den/de brandvarnare du har fungerar.

Det är enligt brandskyddsreglerna också förbjudet att ha s k dörrkransar.

Se bilaga.

-----------------------------------------------------------------------------

Föreningens namn: Brf Ingenting nr 11

Organisationsnummer: 716418-0569

Föreningen bildad: 1983

Fastighetens byggnadsår: 1962 

Underhåll:

 • 2000 lägenheternas dörrar till trapphuset byts mot ljudisolerade
 • 2002 parkeringen och entrén asfalteras
 • 2003 – 2004 fjärrvärme installeras
 • 2007 godkända radonmätningar
 • 2007 relining (inplastning) av stammar
 • 2008 godkända PCB mätningar
 • 2009 Trappmålning
 • 2013 Hissbyte
 • 2014 spolning av stammar
 • 2016 tvättstugan uppdaterad med ny torkutrustning
 • 2018 fönsterbyte

Föreningen är ansluten till Comhem (grundutbud). 

Frågor angående parkering, lägenhetsregister, medlemsskap och försäljning ställs till: Conzignus Hem och Fastighet AB

Handlingar sänds till: Brf Ingenting nr 11
                                  Hem och Fastighet 4224
                                  Levfakt FE-258
                                  105 69 Stockholm

E-mail: medlem@hemochfastighet.se

Övriga frågor ställs till styrelsen@brfingenting11.se

Dokument

Brandskydd Flerbostadshus.pdf 2013-11-04